Bo7: Harumi Nemoto vs Yoko Matsugane(V)

Quick Reply